Content

9 Ocak 2019 Çarşamba

Difteri veya Kuş Palazı


Difteri veya Kuş Palazı


Bu hastalığı ilk gördüğümde Kaşağı isimli ''çocuk'' kitabını okuyordum.Kitap adeta bir çocuğun yaşamaması gereken ne varsa içinde barındırıyor.Türk çocuklarına bu psikolojik travmayı artık yaşatmayalım lütfen.Difteri nedir?
Difteri dediğimiz kuş palazı olarak da bilinen bu ağır hastalığımızın etkeni corynebacterium diphteriae dediğimiz aslında tatlı gözüken ama içten içe tonsiller(bademcik) bölgeyi bitiren bir hastalıktır.En önemli virülans(hastalık yapıcı) faktörü ekzotoksinidir.

Hasta nasıl gelir?
Hastamız ateş,yutma güçlüğü,halsizlik,öksürük gibi semptomlarla gelir.Lenf bezi muayenesinde büyüme saptanabilir.

Resimdeki görüntü hastamızın tonsil muayenesinde psödomembran görünümüdür.Bu noktaya dikkat:Membran yapışıktır,kaldırıldığında kanar.Tanısı buradan alınan kültür ile konur.
Komplikasyonları var mı?
En önemli komplikasyonu miyokardittir(Kalp kası tutulumu).Bunun yanında karaciğer büyümesi,böbrek yetmezliği,bronkopnömoni(solunum sistemi tutulumu) de yapabilir.

Tedavisi nedir?
Önce toksini antiserum ile nötralize ediyoruz.Ağırlığa göre 500-1000 IU/kg IM(kas içi)
Antibiyotik tedavisi:Prokain penisilin 400-8000 Ü/gün IM

Aşısı:Difteri-boğmaca-tetanoz-inaktif polio-haemophilus influenza tip b 5'li karma aşı olarak 2-4-6. aylarda ve rapel olarak 18.ayda ve ilköğretim 1.sınıfta yapılır.Fakat 1.sınıf rapeli yapılırken Hib yapılmaz.

0 yorum:

Yorum Gönder

Herkes için tıp kanıta dayalı,basit ve eğlenceli tıbbi bilgiler vermek üzerine kurulmuş olup blogdaki bilgiler ile tedavi yapılması önerilmez,sorumluluk kabul edilmez.

Herkes İçin Tıp©

Arama